Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Oppgaver’ Category

Illustrasjon av Johan Turi som viser kløvraid

Illustrasjon av Johan Turi, "Kløvraid".

Den første boka skrevet av en same på samisk kom for ca 100 år siden i 1910. Den heter Muitalus sámiid birra. Forfatteren var samen Johan Turi. Boka handler om reindriftsamenes liv. Til 100-årsjubileet i 2010 ble boka trykket opp igjen på samisk og i 2011 kommer den for første gang i norsk oversettelse. Johan Turi har også laget illustrasjonene i boka. De tolv illustrasjonene i den første utgaven viser forskjellige typiske hendelser i reindriftsamenes liv i løpet av et år.
I denne oppgaven skal elevene lage en illustrasjon som viser hvordan reindrift foregår.
Johan Turi brukte en form for stempeltrykk i sine tegnede illustrasjoner for å fremstille reinflokker. Elevene skal først undersøke hvordan reinsdyr ser ut og noen eksempler på hvordan de er fremstilt i kunsten. De skal lage et stempel av ett reinsdyr som de skal bruke til å trykke en hel reinflokk med. Annet som kan tegnes i illustrasjonen er mennesker, hunder, sleder, naturen rundt og andre dyr som for eksempel ulv. Da Johan Turi skrev sin bok for 100 år siden var bilen så vidt oppfunnet. I dag bruker samene snøskuter, terrengbil og helikopter i reindrifta.

Oppgaven kan tilpasses forskjellige trinn i grunnskolen i faget Kunst & håndverk, og gjerne utvides tverrfaglig med Naturfag.

Informasjon til læreren: illustrasjon_SamiskReindrift_JohanTuri_lærer
Om Johan Turi og Muitalus sámiid birra: illustrasjon_SamiskReindrift_omJohanTuri
Oppgavetekst «Illustrasjoner med motiver fra samisk reindrift»: illustrasjon_SamiskReindrift_JohanTuri_oppgavetekst

[NS]

Read Full Post »

NFM Oslo. Sami pewter embroidery ornamentation for collar. Southern Sami:  Trøndelag, Norway & Härjedalen, Berg, Storsjö, Sweden
Sørsamisk tinntrådbroderi.
Bilde fra saamiblog.

I denne oppgaven skal eleven utvikle sitt eget motiv som skal utføres i leggsøm. Leggsøm er broderiteknikken som brukes i det sørsamiske tinntrådbroderiet. Elevene skal forenkle, stilisere eller abstrahere et motiv de velger selv ut fra egne interesser.
Læreren må bestemme hvilket produkt broderiet skal brukes på: kaffepose, anheng eller annet.
Læreren må også bestemme hvilke materialer som skal brukes som dekortråd: tinntråd, perler, ulltråd og underlag: ullstoff eller skinn.

Oppgaven forholder seg til kompetansemål for Kunst & håndverk, etter 10. årstrinn.

Oppgaveteksten: Utvikling av eget broderimotiv for leggsøm inspirert av sørsamisk tinntrådbroderi.

Oppgaven passer å brukes sammen med oppgaven Kaffepose med tinntrådbroderi : https://samiskkunstkultursamfunn.wordpress.com/2010/05/31/oppgavekaffepose-med-tinntradbroderi/

Read Full Post »

Tomas Colbengtson er billedkunstner og glasskulptør med sørsamiske røtter. I Colbengtsons glasskulpturer, tar han i bruk graal-teknikken og trykker samiske motiver i glasset ved bruk av silketrykk. Motivene er gamle fotografier og bilder fra sørsamisk ornamentikk. På denne måten er han med på å føre tradisjonen i duodji i nye, spennende retninger.

Skjermbilde hentet fra http://www.samiskkunstnersenter.no, Foto: Nils Agdler

Graal-teknikken er en lang og komplisert teknikk. Flere lag med glass legges over hvert glassemne.  Glasset kan varmes opp og kjøles ned opptil flere ganger, noe som forårsaker store spenninger i glasset. Mellom glasslagene trykker han fotografiene med silketrykkteknikk.

Tomas Colbengtson er født og oppvokst med en samisk slekt i Tärnaby i Sverige. Han underviser på Konstfack i Stockholm, og i tillegg til å lage glasskulpturer i graal-teknikk, jobber han også med grafikk, maleri og digitale teknikker.

Oppgave:

Denne oppgaven går ut på å jobbe med mønsterbygging i tekstiltrykk med utgangspunkt i samiske symboler. Elevene skal finne et symbol fra samisk ornamentikk og forenkle/stilisere symbolet, deretter bygge videre på til et mønster ved hjelp av billedbehandlingsprogrammet Gimp. Så skal elevene trykke på tekstil med sjablonger de utformet i Gimp.

Last ned oppgaven her. Last ned trinn for trinn-utførelse med bilder og forklaring på mønsterbyggingen i dokumentet ”Mønsterbygging: Prosess og bilder”.

KSS

Read Full Post »

Under den samiske temauken ved Store Bergan skole jobbet elevene med oppgaven MysaemienSijte.  En oppgave om arkitektur, utført  i Google SketchUp, der utgangspunktet er et nytt bygg for Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter  på Snåsa.  Her presenterer vi noen av resultatene:

MySaemienSijte

MySaemienSijte

Read Full Post »

«Gierdu – bevegelser i samisk kunstverden» er en vandreutstilling som ble presentert i ulike byer i Nord-Norge i regi av Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge (SKINN) med kunstverk fra RiddoDuottarMuseat (RDM). 23 kunstnere fra den samiske kunstverdenen stilte ut verkene sine. Utstillingen viste et bredt spekter av uttrykksformer og kunstneriske arbeidsmåter, både video, skulptur, foto og maleri.

Denne oppgaven tar utgangspunkt i billedkunstnere fra utstillingen Gierdu. Elevene tar i bruk metoder for bildeanalyse, hvor de beskriver og tolker bildet (se oppgave). Elevene deles inn i grupper med ulike billedkunstnere fra utstillingen. Oppgaven presenteres for de andre i klassen. Kompetansemål kan tilpasses de forskjellige trinn. Oppgaven kan også lages tverrfaglig ved å knytte den til for eksempel samfunnsfag.

Last ned oppgave bildeanalyse.

[KSS]

Read Full Post »

Lassokasting er en levende tradisjon og en idrettsgren innen  SVLN (Det samiske idrettslaget i Norge). Lassoen er et nødvendig redskap når reinsdyrbonden skal fange inn rein ved kalvmerking eller for å skille dyr. Tidligere ble lassoen laget av sener eller skinnreimer til vintersbruk, og av røtter eller av lin-eller hamprep til sommersbruk. I dag lages lassoen av syntetiske materialer. Lassoringen ble lagd av horn. I denne oppgaven er lassoringen laget av tre, men den kan også lages av horn eller bein.

Oppgaven har utgangspunkt som et tverrfaglig prosjekt med fagene Kunst og håndverk,  Kroppsøving og Samfunnsfag, men kan brukes som et kunst- og håndverksprosjekt alene. Vanskelighetsgraden kan tilpasses flere årstrinn ved å bruke verktøy som passer i de ulike trinnene. Oppgaven kan også videreføres ved for eksempel å tilføre samisk ornamentikk som dekor på lassoringen.

Oppgaven kan lastes ned her (PDF).

Prosess- og bildebeskrivelse kan kastes ned her (PDF).

[KSS]

Read Full Post »

Oppgave: MySaemienSijte

Logo for Saemien Sijte

Logo for Saemien Sijte

Et nytt bygg for Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter  på Snåsa er under planlegging.
I denne oppgaven skal elevene undersøke hvordan en arkitektkonkurranse foregår med Samien Sijte som eksempel. Konkurransen ble vunnet av SQ Arquitectos som i samarbeid med Asplan Viak skal stå for videre prosjektering.
Videre skal elevene studere vinnerforslaget «Sti» og lage sin egen versjon inspirert av det. MySaemienSijte skal lages som 3Dmodell i Google SketchUp. Fremgangsmåten i SketchUp er nøye beskrevet i oppgaven.

Oppgaven passer for, men må tilpasses trinnet:

  •  Kunst & håndverk – Arkitektur og Visuell kommunikasjon
  • Studieforberedende med formgivningsfag – Design og arkitektur

Oppgavetekst – MySaemienSijte

Read Full Post »

Undervisningsopplegg om samer.

Under finner du først hvilke kompetansemål oppgavene bygger på, så en liste med lenker til oppgavetekstene i pdf-format.

Traditional Sami clothing in Jokkmokk, Sweden. Photo by Dick Rochester

RLE 1. – 4. trinn   

Kompetansemål Filosofi og etikk 

  • samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn
  • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis
  • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett 

Det er ingen direkte kompetansemål som handler om samer eller samisk utover at elevene i arbeidet med kristendommen også skal høre samiske salmer. Men i arbeidet med familieskikker, toleranse og menneskerettigheter bør samiske skikker, storsamfunnets forhold til samene og samers og samiske barns rettigheter være synlig eller brukes som eksempel.

RLE 5. – 7. trinn 
(Dette er også aktuelt i samfunnsfag, norsk og regning, samt på 8. – 10. trinn) 

 Kompetansemål Filosofi og etikk  

  • samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet
  • drøfte noen verdispørsmål som samiske urfolk er opptatt av i vår tid
  • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem

 Kompetansemål i Kristendom 

  • beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom

Her finner du oppgavetekstene:

[NSVE for BB]

Read Full Post »

Det samiske flagget

Det samiske flagget

Det samiske flagget og samenes nasjonaldag:

Samefolkets dag, Samisk folkedag eller Samenes nasjonaldag – den 6. februar, er  felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. Dagen ble feiret for første gang i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. I 2003 ble denne dagen også offisiell flaggdag i Norge.  Du finner mer stoff om nasjonaldagen  på Wikipedia.

Det samiske flagget er flagget til den samiske nasjonen og er felles for samer i alle land.

Hovedtema er fra runebommen og fra sørsamen Anders Fjellners (1795- 1876) nasjonalepos. Sirkelen i flagget viser til sol- og månesymbolet, rødt for sol og blått for måne. Fargene i flagget er de samme som i samenes tradisjonelle kofte. Fargene tilsvarer i Pantone farger: 485C rød, 356C grønn, 116 gul and 286C blå.

Det er den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms som har utformet flagget. 

Les mer om Astrid Båhl og arbeidet med flagget her.

Her kan du også lese forskriften om bruk av det samiske flagget.

Her følger en oppgave der elevene blir kjent med utformingen av flagget – det symbolske innholdet og fargebruken, basert på kompetansemål i kunst og håndverk, samfunnsfag og matematikk.

Oppgaven finner du her: Det samiske flagget

Flagget kan du skrive ut her. Venstreklikk på bilde. Høyreklikk på det store bilde og velg print.

Read Full Post »

Den typen ornamentikk som denne oppgaven baserer seg på brukes på gjendstander av horn, bein og tre i det sørsamiske/umesamiske området. Ornamentene rispes, snittes og skjæres inn i materialet med kniv og farges med bark eller aske.
Flettebåndstruktur er ett av motivene i denne ornamentikken.

I denne oppgaven setter vi oss godt inn i hvordan flettebåndstrukturen er bygd opp ved å lage 2 eksempler selv på papir og deretter leter vi etter denne ornamentikken i gjenstander fra det sørsamiske området.

Jeg har satt opp kompetansemål for både grunnskole Kunst & håndverk, Vg1 Design & håndverk og Visuelle kunstfag 1 i denne oppgaven. Jeg tror den kan brukes på forskjellige trinn med noe tilpasning. Vurderingskriterier må utarbeides i forhold til hvilket trinn oppgaven brukes på.

Last ned oppgaven her:
Ornamentikk i sørsamisk doudji – 2 flettebåndstrukturer

[NSVE]

Read Full Post »

Older Posts »