Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘seminar’ Category

Under den samiske temauken ved Store Bergan skole jobbet elevene med oppgaven MysaemienSijte.  En oppgave om arkitektur, utført  i Google SketchUp, der utgangspunktet er et nytt bygg for Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter  på Snåsa.  Her presenterer vi noen av resultatene:

MySaemienSijte

MySaemienSijte

Read Full Post »

MySaemienSitje

Elevarbeider; MySaemienSitje. Foto: Anita Dahl Jørgensen

Fredag 11. februar var lærere fra Sandefjordskolene samlet ved Store Bergan skole, i anledning en seminardag viet det samiske innholdet i Kunnskapsløftet. Bakgrunnen for seminaret er et samarbeid mellom Store Bergan skole og Høgskolen i Oslo v/Avdeling for estetiske fag og Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier. Målet var å formidle fagstoff og oppgaver, samt å motivere til å sette dette innholdet ut i praksis.  Store Bergan skole gjennomførte i uke 6 en temauke der kompetansemålene med samisk innhold og oppgaver i denne bloggen var det sentrale. Elevene på 6. trinn jobbet blant annet med oppgaver som MySaemienSijte, Kaffepose med tinntrådbroderi og lassokasting,  Flettesnor med 4 tråder og 3 farger og ornamentikk/treskjering. Bidos (samisk gryterett med reinsdyrkjøtt) og moltefromage sto på programmet i mat og helse . Temauken ble innledet med et forseminar, der lærerne ved skolen fikk en innføring i oppgaver som skulle gjennomføres i løpet av de fem dagene.

Seminaret bød på en generell innledning om det samiske innholdet i Kunnskapsløftet: Hvorfor skal vi arbeide med tema samer og samisk i skolen? og Samisk før-kristen religion v/ førstelektor Beate Børresen, Ornamentikk v/Kari Saasen Strand, presentasjon av blogg og oppgaver ved Tina Tvedt og Arbeid med bilder i RLE v/førstelektor Geir Winje. Anita Dahl Jørgensen og Eva  Marie Lillås, lærere ved Store Bergan skole,  presenterte sine erfaringer fra arbeidet med elevene.

Dette har vært et spennende prosjekt. Intensjonen har vært å formidle mulighetene og verdien i hva det samiske innholdet i Kunnskapsløftet kan tilføre undervisningen.

Du kan lese mer om den samiske temauken  i Sandefjords blad. Her kan du se bilder.

Del&Bruk presenterer noen av lærerne ved Storebergan skole deler av undervisningsopplegget de laget til temauken.

Read Full Post »

Foto: Beate Børresen

Høgskolen i Oslo, ved EST og LUI, tilbyr 2 dagers seminar om det samiske innholdet i Kunnskapsløftet.

Seminaret finner sted onsdag 29. september og onsdag 3. november 2010, ved Høgskolen i Oslo. 
Innbydelse til seminaret vil sendes ut i august.
Ønsker du å stå på mailliste, kan du sende din e-postadresse til: tina.tvedt@est.hio.no

Read Full Post »