Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

John Savio

"Mann med rein", tresnitt. Foto: Skjermbilde fra nettsiden http://www.artnet.com, hentet 25.6.2011

John Andreas Savio er norges mest kjente samiske billedkunstner. Han var den første same som tok utdannelse innen billedkunst på Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i Kristiania, og den første same som fikk sin egen utstilling på Nasjonalgalleriet. I 1936 hadde han en separat utstilling i Paris.

Savio ble født 28. januar 1902 i Bugøyfjord ikke langt fra Kirkenes, og ble foreldreløs allerede som treåring. Han flyttet til sine velstående besteforeldre, som sørget for en god oppvekst. Tidlig fant han ut at han ville bli kunstner. Som kunstner arbeidet han mye, men fikk ikke solgt nok til å leve av kunsten. Han reiste mye både innenlands og utenlands for å hente inspirasjon, og levde et fattig liv, fra hånd til munn. Han døde 13. april 1938 på Ullevål sykehus av tuberkolose. Først etter hans død begynte interessen for hans arbeider å våkne. Hans arbeider var i hovedsak lagd i tresnitt, men også  linosnitt, tegninger, malerier og akvareller.

"Okto" (alene), tresnitt. Foto: Skjermbilde fra nettsiden http://www.gwpa.no, hentet 25.6.2011

Med enkle, presise midler beskriver Savio landskapet, vidda, den ensomme samen i pakt med naturen, reinen, truende krefter; brennevinet, ulven og døden. På sin måte viste han verden samefolket.

 «Okto» er et typisk motiv i Savios kunst og et godt eksempel på samspillet mellom dyr og natur. Savio utmerket seg som en dyktig grafiker, han utnyttet platens mange muligheter, og evnet å skape dybde, stemning og struktur i bildene sine.

Stemningen og formene i motivene hans kan minne mye om Edvard Munchs bilder. John Savio ble kalt «Finnmarkens Munch», og her kan man i undervisningssituasjon samtale om likheter og ulikheter i Savios og Munchs bilder. For teoretisk stoff til en bildeanalyse, se innlegget: «Oppgave Billedanalyse».

(KSS)

Read Full Post »

Seminar: Det samiske innholdet i Kunnskapsløftet.

Samisk kunst, kultur og samfunn som tema i norsk skole

–  seminar om det samiske innholdet i Kunnskapsløftet 11.februar 2011,  kl.09.00 – 16.00.

6. februar er samenes nasjonaldag. I den forbindelse avholdes det en temauke 7. -11. februar ved Store Bergan skole i Sandefjord. Elevene jobber med det samiske innholdet i Kunnskapsløftet gjennom uken, og i samarbeid med Høgskolen i Oslo arrangeres en seminardag for interne og eksterne lærere fredag 11.februar 2011.

Seminaret tar opp aktuelle problemstillinger rettet mot oppgaveutvikling, kompetansemålene og det samiske innholdet i Kunnskapsløftet:

–          Generell innledning:  Det samiske innholdet i Kunnskapsløftet

            Om samer, samisk og det samiske.         

–          Presentasjon av undervisningsopplegg om samiske temaer i

            forskjellige fag / fra alle læreplanene i Kunnskapsløftet

–          Digitalt nettverk; Blogg og Delogbruk

–          Praktisk arbeid med hovedvekt på kunst og håndverk

Seminaret retter seg mot lærere i alle fag. Deltageravgift kr. 500. Det vil bli servert kaffe/te/frukt i pausene og en enkel lunsj. Seminaret avholdes på Store Bergan skole i Sandefjord.  Adresse: Haneholmveien 170 – 3230 Sandefjord. Send påmeldingen til  evu@est.hio.no eller HIO, avd.est., EVU-enheten, Pb 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Påmeldingsfrist: 1.februar 2011. Påmeldingen er bindene. For mer informasjon ring: 22453126 eller se våre nettsider: www.hio.no/est_evu

Read Full Post »

FlyerSamisk kunst, kultur og samfunn som tema i norsk skole
– seminar om det samiske innholdet i Kunnskapsløftet

Seminaret går over to dager, onsdag 29. 09 og onsdag 03.11 2010, kl 09.00-15.00.

Seminaret tar opp aktuelle problemstillinger rettet mot oppgaveutvikling, kompetansemålene og det samiske innholdet i Kunnskapsløftet:

* Generell innledning: Det samiske innholdet i Kunnskapsløftet
   Om samer, samisk og det samiske
* Presentasjon av undervisningsopplegg om samiske temaer i ulike fag
* Digitalt nettverk; Blogg og Delogbruk
* Praktisk arbeid med hovedvekt på kunst og håndverk

Seminaret vil ha interesse for lærere generelt., men retter seg i hovedsak mot lærere i RLE og kunst og håndverk.
Deltageravgift kr 500,-. Det vil bli servert kaffe/te i pausene og en enkel lunsj. Seminaret holdes i Høgskolens lokaler i Pilestredet 46.

Send påmelding til HIO, Avd. EST, EVU-enheten, Pb 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo eller send oss mail: evu@est.hio.no
Påmeldingen er bindene. For mer informasjon ring: 22453126 eller se våre nettsider: http://www.hio.no/Etter-og-videreutdanning/Estetiske-fag

Seminaret er et samarbeid mellom Avdeling for estetiske fag og
Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo.

Foto fra https://samiskkunstkultursamfunn.wordpress.com/

Read Full Post »